bygeln.se

Pågående Projekt

kontrollansvarig uppdrag 2017 ,några exempel på uppdrag vi utför.

 

Tillbyggnad av industribyggnad

Nybyggnad av stallbyggnad

Nyproduktion flerbostadshus

Tillbyggnad av enbostadshus (villa)

Nybyggnad av enbostadshus (villa)

Rivning av industribyggnad

mm.

 

 

 

 

 

.

Av sitac/SP Certifierad

Kontrollansvarig PBL

Behörighet K (komplicerad art)

Av Kiwa/Swedcert certifierad

Entreprenad besiktningsman

 

Av Elsäkerhetsverket behörig, A-behörighet

 

Övriga tjänster

 

Fastighetsförvaltning

Vi förvaltar ett 50tal lägenheter och lokaler

Vid behov av lägenhet &lokal

skicka ett mail till info@svafa.se

 

Svalövs Fastighets AB

www.svafa.se

  • Projektledare
  • Certifierad Entreprenadbesiktningsman
  • Certifierad Kontrollansvarig enl. Pbl
  • Bredbandsprojektering
  • Kalkyl
  • Offentlig upphandling LOU
  • Provtagning asbest
  • Provtagning PCB
  • Inventering material